303 Innovation Fund

CUX Research Sp. z o. o. realizuje projekt „Opracowanie analitycznego narzędzia przeznaczonego do obserwowania, analizowania i przewidywania zachowań użytkowników w interakcjach ze stronami i aplikacjami webowymi.” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie rozwiązania wykorzystującego elementy technologii uczenia maszynowego (Machine Learning) umożliwiającej przewidywanie potencjalnych zachowań użytkowników korzystających ze stron oraz aplikacji webowych.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN