Home > Knowledge Base > Sample privacy policy section on your service and CUX

Sample privacy policy section on your service and CUX

If you’d like to inform visitors to your site that you use CUX to record them, you need to update your privacy policy or terms of use. To help you with this task, we’ve prepared a snippet of text that you can use as an inspiration.

Please note that in each case, you need to adjust this text to match your service and current legal regulations concerning data privacy. The text provided on this page isn’t a piece of legal advice, and we don’t offer legal consulting. Please consult a lawyer to proceed with the final version for your site.

English

We use the cux.io tool provided by CUX Research Sp. z o.o. We do this based on our legitimate interest in creating website usage statistics and analyzing them to optimize our websites.

cux.io records users of our site and allows us to play a video of their actions on our site, as well as to generate the so-called heatmaps. cux.io does not provide us with any information that enables us to identify you. Your data is encrypted at the browser level and is not sent to cux.io servers.

The information we collect with cux.io include:

 1. Information about the operating system and web browser you are using,
 2. Time spent on our website and its pages,
 3. The pages you view on our site,
 4. Transitions between individual pages of our website,
 5. Source from which you come to our website,
 6. Places where you click on our pages.

To use the listed data, we implemented the monitoring cux.io code in the source code of our website. It uses cookies from the cux.io tool. You can disable the cux.io tracking code by disabling cookies on our site.

To learn more about the data processing policy of cux.io verify their privacy policy at https://cux.io/legal/privacy-policy/.

Polish / Polski

Korzystamy z narzędzia cux.io dostarczanego przez CUX Research Sp. z o.o, ul Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław wpisanej do KRS 0000792391. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

cux.io rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. cux.io nie udostępnia nam żadnych informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Twoje dane są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów cux.io.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach cux.io to, w szczególności:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 2. czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 3. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 4. źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 5. miejsca, w które klikasz myszką na naszych stronach.

W celu korzystania z powyższych danych, zaimplementowaliśmy w kodzie źródłowym naszej strony monitorujacy kod cux.io. Wykorzystuje on pliki cookies narzędzia cux.io. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący cux.io.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez cux.io, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności cux.io https://cux.io/legal/privacy-policy/